รูบาสส เทคโนโลยี

เราพยายามอย่างต่อเนื่องในการหาคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อให้การคั่วกาแฟของคุณสะดวกสบาย, เป็นวิทยาศาสตร์, มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวเราได้ทำการ พัฒนาแหล่งความร้อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ, ควบรวมระบบการคั่วแบบอัตโนมัติ และ พัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องคั่วเพื่อทางเลือกที่ดีกว่า, ฉลาดกว่า และ ยั่งยืนกว่าสำหรับคุณ
เครื่องคั่วระบบ Fully-Automatic สำหรับใช้ในร้าน

ระบบ Auto Preheat ระบบ Auto Charge ระบบ Auto Profile Roasting ระบบ Auto Discharge ระบบ Auto Cooling...

ระบบ Auto Preheat ระบบ Auto Charge ระบบ Auto Profile Roasting ระบบ Auto Discharge ระบบ Auto Cooling
และ ระบบ Auto Unload Beans


ระบบ Auto Preheat

ระบบ Auto Charge

ระบบ Auto Profile Roasting

ระบบ Auto Discharge

ระบบ Auto Cooling

และ ระบบ Auto Unload Beans

 

การทำซ้ำ Profile การคั่ว ระบบการชดเชยอย่างคลอบคลุม

ระบบการชดเชยพลังงานอัตโนมัติ ระบบชดเชยอากาศออก<Exhaust> อัตโนมัติ(ปริมาณอากาศออก) ระบบชดเชยความดันอากาศอัตโนมัติ

Comprehensive Compensation system of coffee roasting
ระบบการชดเชยพลังงานอัตโนมัติ ระบบชดเชยอากาศออก<Exhaust> อัตโนมัติ(ปริมาณอากาศออก) ระบบชดเชยความดันอากาศอัตโนมัติ(ความต่างความดันอากาศ) และ การทำซ้ำ Profile การคั่ว


 

ระบบการชดเชยพลังงานอัตโนมัติ ระบบชดเชยอากาศออก<Exhaust> อัตโนมัติ(ปริมาณอากาศออก)

ระบบชดเชยความดันอากาศอัตโนมัติ(ความต่างความดันอากาศ) และ การทำซ้ำ Profile การคั่ว

 

ระบบการให้พลังงานความร้อนโดยใช้รังสี Infrared ความยาวคลื่นสั้น

ระบบ NIR จะให้ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและสูญเสียความร้อนน้อยที่สุดโดยจะใช้ทั้งหลักการ การแผ่รังสี...

ระบบ NIR จะให้ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและสูญเสียความร้อนน้อยที่สุดโดยจะใช้ทั้งหลักการ การแผ่รังสี(Thermal Radiation), การพาความร้อน(Convection), และการนำความร้อน(Conduction) ในการให้ความร้อนสำหรับการคั่ว


ระบบ NIR จะให้ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและสูญเสียความร้อนน้อยที่สุดโดยจะใช้ทั้งหลักการ การแผ่รังสี(Thermal Radiation), การพาความร้อน(Convection), และการนำความร้อน(Conduction) ในการให้ความร้อนสำหรับการคั่ว

การแผ่รังสีความร้อน การพาความร้อน การนำความร้อน 

ระบบ Near Infrared จะแผ่รังสีซึ่งทะลุทลวงเมล็ดกาแฟทุกเมล็ด

โดยรังสี NIR คลื่นสั้นสามารถทะลุผ่านเมล็ดกาแฟหรือธัญพืชที่มีขนาดถึง 1 เซ็นติเมตรได้ ซึ่งช่วยป้องกันการไหม้ที่ด้านนอกแต่ด้านในไม่สุกได้

 

โดยรังสี Near Infrared คลื่นสั้นสามารถทะลุผ่านเมล็ดกาแฟหรือธัญพืชที่มีขนาดถึง 1 เซ็นติเมตรได้ ซึ่งช่วยป้องกันการไหม้ที่ด้านนอกแต่ด้านในไม่สุกได้


โดยรังสี Near Infrared  คลื่นสั้นสามารถทะลุผ่านเมล็ดกาแฟหรือธัญพืชที่มีขนาดถึง 1 เซ็นติเมตรได้ ซึ่งช่วยป้องกันการไหม้ที่ด้านนอกแต่ด้านในไม่สุกได้

Interface แบบ Touch Screen และ ระบบการบันทึก Profile

ระบบการบันทึก อุณหภูมิเมล็ดกาแฟ, ดรัม, อากาศ, ความชื้น, ความดัน, และ เวลาคั่วอัตโนมัติ

ระบบการบันทึก อุณหภูมิเมล็ดกาแฟ, ดรัม, อากาศ, ความชื้น, ความดัน, และ เวลาคั่วอัตโนมัติ


ระบบการบันทึก อุณหภูมิเมล็ดกาแฟ, ดรัม, อากาศ, ความชื้น, ความดัน, และ เวลาคั่วอัตโนมัติ

Linear Adjustment ระบบการปรับแต่งเชิงสัมพันธ์(เชิงเส้น)

การควบคุมความร้อน, อากาศออก, ความเร็วการหมุนดรัมของเครื่องคั่ว

การควบคุมความร้อน, อากาศออก, ความเร็วการหมุนดรัมของเครื่องคั่ว


การควบคุมความร้อน, อากาศออก, ความเร็วการหมุนดรัมของเครื่องคั่ว

ในเครื่องอื่นๆจะเป็นการปรับแต่งแบบ Non-Linear Adjustment

 

ให้ความร้อนในการย่าง Rate of Rise ที่สามารถเข้าถึงได้มากกว่า

สามารถปรับค่า RoR(Rate of Rise) ได้สูงถึง 30 องศาเซลเซียสต่อนาที

สามารถปรับค่า RoR ได้สูงถึง 30องศาเซลเซียสต่อนาที


สามารถปรับค่า RoR ได้สูงถึง 30องศาเซลเซียสต่อนาที

สามารถให้ค่า RoR สูงกว่าเครื่องคั่วที่ใช้ในร้านทั่วไป

 

การตอบสนองต่อการปรับความร้อนที่รวดเร็ว ภายใน 3 วินาที

เมื่อมีการปรับเปลี่ยนความร้อน เครื่องสามารถตอบสนองภายในเวลา 3 วินาที

เมื่อมีการปรับเปลี่ยนความร้อน เครื่องสามารถตอบสนองภายในเวลา 3 วินาที


เมื่อมีการปรับเปลี่ยนความร้อน เครื่องสามารถตอบสนองภายในเวลา 3 วินาที

เครื่องคั่วระบบแก๊สสำหรับใช้ในร้านโดยทั่วไปจะเริ่มตอบสนองภายในเวลา 60 วินาที

 

ระบบความปลอดภัยที่ล้ำหน้า

คุณสมบัติด้านความปลอดภัยสองชั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดสภาวะการคั่วที่ผู้คั่วรู้สึกปลอดภัย...

 

คุณสมบัติด้านความปลอดภัยสองชั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดสภาวะการคั่วที่ผู้คั่วรู้สึกปลอดภัย และ ปกป้องผู้ใช้งานจาก แก๊สระเบิด และ การได้รับพิษจาก Carbon Monoxide


คุณสมบัติด้านความปลอดภัยสองชั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดสภาวะการคั่วที่ผู้คั่วรู้สึกปลอดภัย และ ปกป้องผู้ใช้งานจาก แก๊สระเบิด และ การได้รับพิษจาก Carbon Monoxide

คุณสมบัติดังกล่าวประกอบด้วย – การป้องกันการ Overheat

, โดยตัวเครื่องจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไป

นอกจากนั้นด้วยเทคโนโรยีที่ก่อให้เกิดความร้อนเหลือทิ้งต่ำยิ่งทำให้ผู้ใช้สามารถวางใจได้มากขึ้นเมื่อคั่วกาแฟในสภาวะที่อุณหภูมิสูง

 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประหยัดพลังงาน

ประหยัดพลังงาน


ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประหยัดพลังงาน

ประหยัดค่าใช้จ่าย