Rubasse Products

คุณสมบัติ

 

 

 


เพื่อให้สามารคคั่วแบบ Fully Automatic ได้เครื่องคั่ว Rubasse จึงถูกติดตั้งไว้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า เช่น

ระบบ Auto Preheat – เครื่องคั่ว Rubasse จะทำการ Preheat โดยอัตโนมัติตามที่คุณได้ตั้งค่าไว้

Rubasse shop roasters auto-preheat

ระบบ Auto Charge – เมื่อ PID ของเครื่องคั่ว Rubasse ทำการ Preheat จนถึงอุณหภูมิที่กำหนดและคงที่ดีแล้ว เครื่องจะทำการ Charge โดยอัตโนมัติ

自動進豆烘豆機

ระบบ Auto Roast – เครื่องคั่ว Rubasse สามารถคั่วการแฟได้อย่างแม่นยำตาม Profile ที่ตั้งไว้ทำให้สามารถคั่วซ้ำได้โดยที่การคั่วมีความคงที่

自動烘焙咖啡豆

 ระบบ Auto Discharge – เมื่อการคั่วเสร็จสิ้น Rubasse จะทำการ Discharge เมล็ดกาแฟและเริ่มการ cooling โดยอัตโนมัติ

自動出豆烘豆機

มื่อการ Cooling เสร็จสิ้น Rubasse จะทำการ Release เมล็ดการแฟจาก Cooling Tray โดยอัตโนมัติ

自動散熱烘豆機

เมื่อการ Cooling เสร็จสิ้น การ Preheat สำหรับ Batch ถัดไปจะเสร็จสิ้นในเวลาเดียวกัน

คั่วอย่างต่อเนื่อง – Rubasse สามารถคั่วได้อย่าต่อเนื่องจากการใช้พัดลมแยกกันสำหรับการคั่วและ Cooling


ระบบ Compensation ของ Rubasse นั้นถือกำเนิดขึ้นเพื่อความคงที่อย่างสูงในการคั่ว และ เพื่อป้องกันการรบกวนจากสภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงได้

เพื่อให้ได้ Profile ตรงกับ Profile ที่บันทึกไว้หรือเหมือนกับโปรไฟล์ในประวัติ PID ของ Rubasse จะทำการวิเคราะห์และชดเชยตัวแปรต่างๆ อันได้แก่ ความร้อน ลมออก และ ความดันอากาศ


หลอดฮาโลเจน Near Infared จะถูกติดตั้งไว้บริเวณกลาง Drum ของเครื่องคั่ว

 

เพื่อประสิทธิภาพทางความร้อนเพื่อการใช้พลังงานความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่อง Rubasse ได้นำหลักการสะท้อนคลื่นความร้อนมาใช้เพื่อให้เกิด

① การแผ่รังสีคลื่นความร้อน ② การพาความร้อน (ผ่านอากาศ) ③การนำความร้อน (ผ่านการสัมผัส)

 

 

รังสี Infared คลื่นสั้นสามารถทะลุทะลวงเมล็ดการแฟและ ธัญพืชต่างๆได้ ที่ขนาดใหญ่ที่สุด 1 cm เพื่อป้องกันการสุกไม่ทั่วทั้งเมล็ด


เครื่องคั่ว Rubasse ใช้ระบบสัมผัสในการปรับแต่งทุกๆอย่าง
盧貝思烘豆機觸控面板控制烘焙參數與變因
Digital Sensor จะถูกติดตั้งไว้ในเครื่องคั่ว เพื่อที่จะบันทึกอุณหภูมิของเมล็ดกาแฟ, อุณหภูมิลมออก, ระดับความชื้น(เป็นการนำมาใช้เป็นครั้งแรกในเครื่องคั่ว), ความดันอากาศ และ RoR อย่างแม่นยำ
Rubasse shop roasters precisely record Coffee Beans temperature, Drum temperature, Exhaust temperature, Moisture detection (pioneer on roasters), Air Pressure ,RoR and Roasting time.


เครื่องคั่ว Rubasse สามารถควบคุม พลังงานความร้อน ลมออก และ ความเร็วของ Drum ได้อย่างแม่นยำ
rubasse shop roasters Linear Adjustments heat, exhaust and drum rotations.


แม้ว่าจะใช้งานเครื่องคั่วเต็มความจุ ก็ยังสามารถให้ระดับ RoR ที่กว่า 30ºC/Min ได้ 

ด้วยการใช้ Drum ที่ทำจาก Stainless Steel ที่มีความบาง จึงสามารถตอบสนองต่อการปรับอุณหภูมิได้ภายในเวลาแค่สามวินาที

โดยทั่วไปแล้ว เครื่องคั่วระบบแก๊สจะใช้ Drum ที่ทำจากเหล็กหล่อ ที่ เมื่อมีการปรับอุณหภูมิจะใช้เวลาประมาณ 1 นาทีในการตอบสนอง

คุณสมบัติด้านความปลอดภัยสองชั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดสภาวะการคั่วที่ผู้คั่วรู้สึกปลอดภัย และ ปกป้องผู้ใช้งานจาก แก๊สระเบิด และ การได้รับพิษจาก Carbon Monoxide

โดยตัวเครื่องจะปิดการทำงานเมื่อเกิดการ Overheat(260ºC) และระบบการเตือนเมื่ออุณหภูมิอากาศสูงเกินไป(300ºC)

นอกจากนั้นด้วยเทคโนโรยีที่ก่อให้เกิดความร้อนเหลือทิ้งต่ำยิ่งทำให้ผู้ใช้สามารถวางใจได้มากขึ้นเมื่อคั่วกาแฟในสภาวะที่อุณหภูมิสูง

Rubasse shop roasters surface trmperature

 

 
การซื้อเครื่องคั่ว Rubasse เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อสิ่งแวดล้อม เพราะเครื่องคั่ว Rubasse ใช้กำลังไฟเพียง 0.6 kWh ต่อการคั่ว Batch 3kg